El Tot Inclós inclou els serveis de bar i restauració i cap més servei de l’hotel.

L’horari del tot inclòs és de 10:00 a 23:00 h.

Si contracta el format de Tot Inclòs, podrà disposar dels següents serveis:

  • Gaudir del menjar del buffet amb els seus postres i gelats juntament amb les begudes del bar durant tot l’horari d’obertura.

  • Les begudes del Tot Inclòs es serviran al bar de l’hotel.

  • En el menjador de l’hotel es servirà aigua, vi de la casa, cervesa o refrescos.

  • En el bar de l’hotel es serviran: aigua, vi de la casa, sangria, cervesa, sucs no naturals, refrescos i marques alcohòliques locals (excepte primeres marques).

  • Per infants tenim: Aigua, refrescos i sucs no naturals.

Aquest servei és personal i intransferible. Si vostè vol convidar a un altre client que no disposi d’aquest règim de tot inclòs, s’haurà de fer efectiu el preu indicat a la carta. El dia de la seva entrada el servei de tot inclós comença un cop realitzat el check-in. El dia de la seva sortida, el servei de tot inclòs finalitza a les 10:00 hrs. No s’admeten reserves mixtes de Tot Inclòs amb qualsevol altre règim dins de la mateixa família i/o grup d’amics (ni tan sols si reserven amb diferent localitzador o agència). L’hotel pot exigir a l’arribada un document que acrediti l’edat dels infants (DNI o llibre de família).